Kjetil Klakegg Bergheim www.minblogg.net

16apr/120

Rettssaken har startet

I dag ble retten satt og rettssaken mot Berivik har startet. På mange måter er dette godt, for da nærmer vi oss slutten i denne prosessen. Jeg fulgte rettssaken fra hybelen min i dag på grunn av sjukdom, men satser på å dra til tinghuset i Trondheim i morgen for å følge rettssaken videre derfra. Det betyr ikke at jeg kommer til å blogge hver dag i 10 uker, spesielt ettersom jeg ikke kommer til å være der hver dag i 10 uker.

Ikke overraskende erkjenner ikke Breivik straffeskyld og påberoper seg nødrett. Han sa videre at han "[ikke anerkjenner] den norske rett fordi [de] har fått mandatet [sitt] fra politiske partier, som støtter multikulturalisme." Videre hadde han innvendinger mot en av dommerne siden hun er "venninne med Hanne Harlem, søsteren til Gro Harlem Brundtland." Han valgte også å irettesette dommeren da hun spurte om han var arbeidsledig og svarte at "[j]eg er skribent og jeg jobber fra fengselet."

Det skal mye til før jeg blir overrasket over noe i denne saken. Vi har med en fyr å gjøre som ikke deler samme virkelighetsoppfatning som den normale mann i gata. Han ga i dag uttrykk for, ved å påberope seg nødrett, at han måtte gjøre det han gjorde for å redde Norge fra islamisering og multikulturalisme, som han mener er verre enn drap på 77 mennesker (eller flere som han har gitt uttrykk for at han ønsket å drepe).

Etter at påtalemyndigheten hadde hatt sin innledning, som selvsagt var veldig sterkt å høre på, hadde Lippestad et innlegg hvor han blant annet informerte om at Breivik ønsket å lese opp et dokument han har skrevet i morgen før han starter på sin forklaring. Retten tok ikke stilling til om de ville tillate dette, men avventer til i morgen før de gir et svar. Så er spørsmålet, bør han få lese sitt dokument og hvorfor/hvorfor ikke?

Jeg mener at han bør få lov til å lese dette dokumentet, så lenge det som står i dokumentet ikke er en sikkerhetsrisiko. Dette er en uvanlig prosedyre, men dette er også en uvanlig sak. Jo mer vi får vite om Breivik og hans virkelighetsoppfatning og meninger, jo bedre er det. Det er kun slik vi kan knuse hans argumenter.

Underveis i rettssaken ble det spilt av en propagandavideo han selv hadde laget. Da viste han for første gang følelser i offentligheten; han gråt. Hvorfor vites selvsagt ikke, men han er nok fremdeles veldig fornøyd med det han har gjort, og svært fornøyd med det han har klart å lage. Det kan selvsagt også tenkes at han startet å grine av den enkle grunn at han ser på forferdelse at Europa blir ødelagt, slik han oppfatter verden.

Det som slo meg er disse "ansvarlige" mediene som valgte å ikke vise denne videoen. Begrunnelsen var i stor grad at han ikke skulle få seg talerstolen han ønsket seg. Debatten om medias opptreden i denne saken har vært svært omfattende, også i dag. Dagbladet hadde tidvis om lag 20 saker øverst på forsiden før man fikk se andre saker. Dette skapte mye debatt på Twitter i løpet av dagen. Alle medier hadde selvsagt denne saken øverst, men de fleste begrenset seg litt mer enn Dagbladet. Til en viss grad kan dette forsvares ved at Dagbladet har en alternativ forside uten saker om 22. juli.

Men det viktigste er uansett disse "ansvarlige" mediene som ikke viste propagandavideoen, for dette er de samme mediene som har lagd store saker ut av ulovlig innhentet, taushetsbelagt informasjon tidligere. Hvorfor skal de i dag være så ansvarlige? Er det fordi de vet at det er utrolig lett å søke opp videoen på nettet og de således ikke mener at folk går glipp av noe? Jeg tror ikke at mediene plutselig har blitt mer ansvarlige enn det de tidligere har vært, men at de har en egeninteresse i dette. Følger de rådene til retten om å ikke vise, så blir det kanskje lettere å vise andre deler av rettssaken på senere tidspunkt.

I morgen starter Breivik å forklare seg. Dette skal han gjøre de neste fem dagene. Dette er fem dager jeg ønsker å følge og det vil således komme flere blogginnlegg om dette. Men jeg vil ikke følge rettssaken i retten hver eneste dag i 10 uker, det vil bli for mye, selv for meg. Men det jeg mest sannsynligvis vil følge videre er Breivik sin forklaring, første dagen om Utøya, saken rundt en eller flere av de jeg kjente og som døde, ekspertvitnene i starten av juni, samt rettspsykiatene sine forklaringer i slutten av juni. Dette tror jeg holder lenge for min del.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Leave a comment

(required)

Ingen trackbacks ennå.