Kjetil Klakegg Bergheim www.minblogg.net

19apr/121

Monsteret kommer ut av skapet

Dag fire i rettssaken etter 22. juli ble uten tvil den hittil jævligste dagen i retten. Nå er det ingen grenser og intet er hellig. Breivik forklarer seg svært detaljert om hvordan han planla å drepe flest mulig mennesker og hvordan han utførte drapene, uten å vise noe tegn til anger. Det eneste han ikke er fornøyd med er resultatet, for han drepte, i følge seg selv, altfor få mennesker.

Målet med bombingen av Regjeringskvartalet var at Høyblokken skulle rase sammen og at Regjeringen skulle utslettes. Da han forlot Regjeringskvartalet for å fortsette sin aksjon på Utøya gikk det opp for han at aksjonen i Regjeringskvartalet hadde mislyktes. Under 12 mennesker, som var hans krav for en vellykket aksjon, var drept. Minst 12 mennesker mente han at måtte dø for at manifestet hans skulle få den oppmerksomheten det fortjente.

I sitt innledningsforedrag fortalte han hvorfor han ikke så på seg selv som en barnemorder og grunnen til dette var at ingen barn under 14 var blitt drept. I dag var han mer utfyllende og kunne både fortelle at han ikke ønsket å drepe noen under 18 år, samtidig som han kunne fortelle at han ikke ønsket å drepe 69 mennesker på Utøya, men alle. Både de under, og de over 18 år.

Han håpte at da han startet å avfyre skudd skulle folk løpe til vannet å legge på svøm for deretter å drukne. Han omtalte vannet som et masseødeleggelsesvåpen. Men da han innså at dette ikke ville skje måtte han skyte selv. En etter en. Barn etter barn. Voksen etter voksen.

Det var rart å sitte å se på en person som helt rolig forteller hvorfor det var helt legitimt å drepe så mange mennesker. Og det var vanskelig å ta det innover seg. Jeg tror egentlig ikke at det har sunket helt inn hos meg enda.

Han sa også at siden han ikke ønsket å drepe folk under 18 år, så var planen hans å se an personer, men ettersom han ikke så ansiktet til folk, så måtte han bare skyte alle. Hans plan var å anslå alder da han så på ansiktet, for deretter å skyte de over 18. Dette ble selvsagt vanskelig da folk snudde ryggen til han og løp bort.

Han siktet på hodet til folk, for det var den mest effektive måten å drepe på. Aktor spurte da om hvorfor det var minst 189 skudd i de 67 menneskene han skøyt og drepte på Utøya. Da svarer Breivik at målet var å drepe og da skyter man til målet er oppnådd. Fremdeles uten følelser og uten en tanke på ofrene i denne saken.

Siden han gikk litt fram og tilbake på dette med hvem som er legitime mål, så innrømte han til slutt at også personer under 18 år kunne være legitime mål, for også de kunne jobbe for multikulturalisme og svært mange av ofrene kunne han fortelle, svært fornøyd, hadde posisjoner i AUF og derfor ble de legitime mål, uansett alder.

Han hadde mange planer som han ikke fikk fullført på Utøya denne dystre dagen i juli. Han fikk ikke halshugget Gro Harlem Brundtland og Eskil Pedersen. Han ønsker å filme dette for deretter å laste det opp på internett. Han mente at dette var en svært effektiv metode å få oppmerksomhet på og ønsket å innføre dette som en ny tradisjon blant militante nasjonalister i Europa.

Det er rart å høre en person som har drept 77 mennesker å fortelle at han forsøkte å spare sivile liv, men ikke har noe imot å drepe barn. I dag fikk vi en liten forsmak på hva morgendagen vil bringe og jeg ser ikke akkurat fram til det. Om dagen i dag var jævlig, så regner jeg med at dagen i morgen vil bli dagen som blir husket best i ettertid. Nå er det ingen grenser og intet er hellig. Det er bare å forberede seg så godt det lar seg gjøre. I morgen skal han fortelle hvordan han drepte 4 av mine venner og forårsaket døden til 65 andre.

Kommentarer (1) Trackbacks (0)
  1. Breivik drepte ingen barn, dem lot han være. Men det er jo mulig du er et barn i sinnet, og at du derfor mener du hører til denne gruppen.

    Arbeiderpartiet og kommunistene har vært de fremste eksponenter for politisk vold i Norge de siste hundre år. Arbeiderpartiet har aldri tatt et oppgjør med sin kommunistiske fortid og er medskyldig i 100 millioner menneskers død. Det er også hovedansvarlig for inkvisisjonen, kjetterforfølgelsen og hekseprosessene mot Nasjonal Samlings medlemmer etter krigen som varte i 16 år og rammet 92 805 nordmenn, de aller fleste uskyldige og edelmodige. Partiet har aldri beklaget det. Frimurerne i “kretsen”, “hjemmefronten” og det senere stay-behind (se artikkel: Forbryterstaten Norge, del 1 og del 4) spilte nøkkelroller i dette såkalte landssvikeroppgjør. Partiet har vært førende i å æreskjelle og hetse nasjonalsosialister og tyskere med holocaust-løgner og legge til rette for det folkemord som jødene utsatte Tyskland for etter krigen.

    Når vi betrakter den ulykke som har skjedd på Utøya, med 69 døde ungdommer, må vi altså bevare sansen for proporsjoner. Det er en engangshendelse og tallet drukner i disse 14 000 som vi kommer til å miste hvert år, og som Arbeiderpartiet igjen er hovedansvarlig for. Videre kan vi se på antall ofre for politisk fremtvungen lav fruktbarhet, fosterdrap, trafikkulykker, fremmedlendingers voldtekter, narkotika osv. Årvisse dødsårsaker som media ikke omtaler. Ved sin taushet om dette og sine voldsomme oppslag om drapene på Utøya forfalsker media virkeligheten. Det er som om de sier at det bare er Arbeiderparti-pampenes unger som betyr noe; vi andre kan bare dø.

    Hvem hadde egentlig noen interesse av å drepe disse ungene? Hvis det var Breivik som skjøt, hvem handlet han på vegne av, hvis vilje ledet ham? Det spørsmål man alltid må stille når slikt skjer er dette: Cui bono? Hvem gavner det? Til det finnes det bare ett svar: Arbeiderpartiet, makthaverne, systemet, regimet, Den Nye Verdensorden og dens agenda. Alt det Breivik står for eller utgir seg for å stå for er heretter brennemerket. Massene av terrorskremte nordmenn vil strømme til Arbeiderpartiet og gi det sin stemme og sin støtte. Ublu journalister snakker allerede om at det nå må bli slutt på kritikk av regjeringens politikk på områder som innvandring og multikultur. Isteden skal vi i titusentall melde oss inn i partiet.

    Akkurat som i USA etter “9/11″ kommer vi til å oppleve et hardere diktatur i Norge. Sensuren mot anderledes tenkende kommer til å skjerpes i media. Overvåkingen og forfølgelsen av dissidenter vil intensiveres. Løgn og hets mot oss vil bli grovere. Det vil komme nye lover og regler med nye forbud og mer og mer tankepoliti. Anderledes tenkende vil bli sosialt kastrert og isolert. Det vil fabrikeres straffesaker mot oss. I USA sitter snart alle hvite nasjonale ledere fengslet (Hvite samvittighetsfanger). Den Nye Verdensordens agenda vil drives frem med desto større kraft. Og menigmann vil glede seg over dette fordi han er mot terror og for menneskeverd, kjærlighet og sånn. Anslaget er en gedigen propagandaseier for systemet.


Leave a comment

(required)

Ingen trackbacks ennå.