Kjetil Klakegg Bergheim www.minblogg.net

20nov/109

Oppgulp av tulleartikkel

Seksjonen Dine Penger på VG Nett velger nok en gang å skrive en artikkel om hvor mye du taper på å stryke på eksamen. I sin artikkel ser de ikke bare på hvor mye stipend du taper, men også på framtidig inntekt. I tillegg tar de med i betraktning at du dermed må studere et semester til. Det er ikke første gangen de gulper opp denne artikkelen, bare se her:

20.11.10: Eksamensstryk kan koste deg 180.000
02.05.10: Unngå å tape 180.000 kroner - 10 tips for å unngå eksamensstryk
02.05.08: Dyrt å stryke til eksamen! Eksamensstryk koster flesk

Det er mulig å ta igjen tapte poeng neste semester og dermed slippe å ta opp lån for et helt semester i tillegg. Da slipper du det lånet, samt de rentene og tapet blir plutselig veldig lite. Dessuten mener jeg det er feil å regne med framtidige inntekter som en del av et tap. Oppgulp av tulleartikkel med andre ord.

Dessuten, om du må gå litt på overtid, slik jeg selv gjør, så er ikke det noe tap. Studietiden er mer enn studier, som fort kan komme til nytte seinere i livet. Jeg tror iallefall ikke jeg vil angre på at jeg ikke har tatt 30 poeng hvert semester gjennom studietiden min (varierer fra 7,5 til 52,5 poeng for min del).

Og nei; jeg ble ikke mer motivert til å dra på lesesalen av dette!

Kategoriset under: Media, Utdanning 9 Kommentarer
23sept/091

Alternative matteoppgaver #1

Dagens skolesystem er visstnok under enhver kritikk. Folk kan ikke lese eller regne når de avslutter skolegangen sin. Dette er selvsagt ille, og enhver politiker burde jobbe aktivt for at denne trenden skal slutte. Jeg mener at det viktigste er at pensumet fenger elevene. Derfor har jeg, sammen med et par naboer, snekret sammen noen alternative matteeksempler som kommer til å engasjere elevene.

Så hva fenger ungdom? Åpenbart fenger ikke sjokoladekakedeling og salgsvarer nok til at de gidder å følge med. Dersom man ser på søkestatistikker hos de store søkemotorene ser vi at porno og sex er noe som fenger, og derfor må dette komme inn i mattebøkene. Sex er med andre ord et stikkord og som kjent lærer vi at 6 er best, karaktermessig.

I denne første posten vil jeg ta for meg formler og litt prosentregning. Vi har formeler for det meste og ingen skjønner hva de skal brues til. Derfor vil jeg innføre et par formler for den etisk riktige alderforskjellen for sex som kan brukes i matteundervisningen, slik at elevene skjønner hvor de ulike tallene skal inn (disse tallene kan diskuteres og derfor blir tallene her kun et eksempel). Her er formlene:

Formel: S=(A/2)+7
S= Seksualpartnerens etiske alder | A= Din alder
Oppgave: Du er 20 år, hvor ung kan din sexpartner være?

Prosentregning kan delvis læres ved hjelp av denne formelen, og vips er prosent ikke noe problem lengre:

Formel: S=A±15% (For hvert år etter fylte 16 kan du legge til 0,5 prosentpoeng)
S= Seksualpartnerens etiske alder | A= Din alder
Oppgave: Du er 20 år, hvor ung kan din sexpartner være?

Kategoriset under: Utdanning 1 kommentar